Nasrettin Hoca Kısa Hayatı

Nasrettin hoca dünya genelinde Türk halkının ünlü bilgesi olarak bilinmektedir. Yapılan araştırmalar Nasrettin hocanın 1208 – 1284 tarihleri arasında yaşadığını göstermektedir. Hoca sadece Türk toplumlarında değil, dünya genelinde nama ulaşmıştır.

Yapılan bir çok araştırma Nasrettin hocanın doğum yerinin Eskişehir’in sivri hisara bağlı, Hortu köyü olduğunu göstermektedir. Çocukluk yaşlarda eğitimini köy imamı olan babasından almıştır. Gençlik dönemlerin de ailesiyle birlikte hortu köyünden, sivri hisar ilçesine göç etmiştirler. Eğitimini burada sivri hisar medresesinde devam ettirmiştir. Eğitime tabii olduğu bu medresede iyi derecede İslam hukuku ile birlikte, oldukça iyi derecede farsça öğrenmeyi de başarmıştır.

Sivri hisar medresesindeki eğitiminden sonra, babasının vefatı ile birlikte köyü olan hortuya dönerek, burada köy imamlığı yapmıştır. Köy imamlığından sonra Konya medresesinde eğitimine devam etmiş, daha sonra Akşehir’e yerleşmiş ve burada hayata göz yumana kadar yaşama devam etmiştir.

Nasrettin Hocanın Yaşadığı Dönem

Nasrettin hocam Anadolu Selçuklu devleti döneminde, Anadolu Selçuklu topraklarında yaşamıştır. Yapılan son araştırmalar hocanın tam isminin Hace Nasirü’d-din Mahmud olduğunu göstermektedir.

Nasrettin hoca yukarıda söylediğiniz farsça dilinin dışında, oldukça iyi derecede Arapça, Pehlevice ( eski farsça ) ve yerel dil olarak kullanılan farisiceyi çok iyi bilmektedir. Anadolu Selçuklu devletinde kurulmuş olan ahilik teşkilatının temelini atan, Ahi Evren diye bilinen kişinin Nasrettin hoca olduğu yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır. Yani Nasrettin hoca ahilik teşkilatının kurucusudur. Bunların dışında Selçuklu ve Sasani tarihleri konusunda oldukça profesyoneldir.

Nasrettin hocanın Akşehir kalesinin güney doğusunda adına yapılmış bir türbesi bulunmaktadır. Türbenin onarımı yapılırken bulunan bir yazıtta hocanın ölüm tarihine rastlanmıştır. Ayrıca yapılan bu araştırmada hocanın kızları Dürri Melek hatun ve Fatma hatuna ait olduğu anlaşılan yazıtlar bulunmuştur. Bu yazılarda hocanın yaşadığı döneme ilişkin bilgilerde yer almaktadır.

Nasrettin hocanın yaşadığı dönem Anadolu tarihinin en karmaşık dönemlerinden biridir. Anadolu Selçuklu devletinin yaşamış olduğu sallantılı bu dönem, halkı büyük oranda etkilemiş ve hoca bu dönemde halkın sesini mizah yönünden oldukça güzel anlatmıştır. Hoca karakter olarak haksız yöneticilerin, düzenbaz esnafların, halden anlamaz, bağnaz, cahil, kendini beğenmiş ve benzeri insanların karşısında, saf, temiz ve akıllı Anadolu insanını simgeleyerek temsil etmektedir.

Hoca her olayda insanların göremediği incelikleri görerek, olaylara sıradan bir insan bakışı ile bakmayarak vermiş olduğu cevaplarda karşısındakini çıkmaza sokmayı oldukça iyi başarabilmektedir. Hocanın bu uslubu günümüze kadar ulaşmayı başaran oldukça fazla fıkranın da ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Hocanın fıkraları anonim halk edebiyatı türüne örnektir.

Nasrettin hoca fıkraları günümüze değin oldukça fazla işlenmiştir. Eski yazma fıkralar ile günümüzdeki fıkralara bakındığında Nasrettin hoca ismi ile bir çok yeni fıkranın da üretildiği görülmektedir. Hocanın fıkralarında baş kahraman genellikle kendisi olmakta, fıkraya konu olun kişiler ise genel olarak, komşuları, hayvanları ve bulunduğu çevre olmaktadır.

Orjinal Nasrettin hocam fıkralarının ortalama 300 civarında olduğu tahmin edilmektedir. 1837 yılından günümüze kadar belli aralıklarla derlenerek tekrar tekrar piyasaya sürülmektedir. Hocanın fıkraları Avrupa dillerine ilk olarak 1857 yılında çevrilmiş ve günümüzde hala dünya genelinde halklara sunulmaya devam etmektedir.

Arkadaşlar Nasrettin hocanın kısa hayatı konusunun burada sonuna geldik. Sormak veya eklemek istedikleriniz olursa, yorum bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz. 

Not: Nasrettin hocanın doğum yeri ile alakalı bir takım mesajlar alıyoruz. Gelen mesajlarda Nasrettin hocanın doğum yerinin farklı olduğunu söyleyenler oluyor. Ancak bu gelen mesajları referans alıp yazımızda düzenleme yapmamız imkansızdır. Çünkü atılan maillerde yapılan söylemlerin hiç bir resmi dayanağı bulunmamaktadır.

Yazımız bir çok tarihçinin ortak kanısı ile elde edilen sonuçlar doğrultusunda yazılmıştır. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.