Take a fresh look at your lifestyle.

Evrim Teorisi Nedir?

0

Yazı İçerisindeki Konular (Konuya Geçmek İçin Okumak İstediğiniz Başlığa Tıklayınız.)

Evrim teorisi uzun yıllar insanlığı meşgul eden bir teoridir. Ama unutulmamalıdır ki sadece bir teoridir. Bu teorinin doğru olduğu kabul edilse bile ( yapılan araştırmalar doğruluğunu ortaya koymuştur ) dinsel açıdan sanılanın aksine bir sakıncası yoktur.

İslam dini açısından bakılırsa, teorinin başına Allah iradesini koyduğunuzda ortada hiçbir sakınca kalmaz. Evrim teorisi başlangıç noktasına “tesadüfü” yerleştirmiştir. Meseleye İslami açıdan bakarsak ve canlılığın başlangıç noktasına Allah iradesini koyacak olursak, İslam Dini açısından bir sorun teşkil etmez.

Nedir Bu Evrim Teorisi?

Türlerin değişimini, gelişimini ve yeni türlerin oluşumunu içeren bir teori diye kısaca özetleyebiliriz. Elbette türlerdeki bu değişim, gelişim ve beraberinde başka türlerin oluşması için birçok faktörün meydana gelmesi gerekir. Coğrafi şartların bu değişime izin vermesi ana etkendir.

İklim faktörleri, iklim faktörlerinin beraberinde yarattığı çevresel faktörler gibi birçok etkenin peş peşe birbirini desteklemesi bu teorinin oturduğu ana eksendir. Bu faktör zincirlerinden birisinin eksik olması durumunda dünyadaki canlılığın oluşmayacağı ya da bir şekilde ( Darwin teorisine göre tesadüfen ) oluşan canlılığın o noktada son bulacağı da bilimsel bir gerçekliktir.

Yani, bir yerde bir kelebek türü hayat bulmuşsa o kelebek türünün hayatını idame ettirmesi ve daha sonra başka kelebek türlerinin oluşabilmesi için tabiat şartlarının buna izin vermesi gerekir. Eğer bu kelebek türü evrim neticesinde hayat bulmuşsa, ancak bu şartların devamı halinde o kelebek canlılığını korur ve çevresel etkiler neticesinde kendisini yenileyebilir ve başka başka kelebek türlerinin oluşması sağlanabilir.

Çevresel etkilerin canlılığa izin verecek düzeyde olmaması zaten o anda canlılığı bitireceğinden bir evrim, yani değişim, gelişim ve başkalaşımda meydana gelmez. Böyle olunca da bir evrimden söz edilemez.

Dünyamızın Yaşı

Bilimsel veriler ortaya koyuyor ki dünyamız 4,5 milyar yıl yaşındadır. Yine fosillerin bize sunduğu kayıtara bakılırsa 3,8 milyar yıl önce tek hücreli canlılar ve bu tarihten 2 milyar yıl sonra da çok hücreli canlılar oluşmuştur. Yani günümüzden 1,5 milyar yıl önce çok hücreli ve çekirdekli hücrelerin var olduğunu bugün tespit edebilmiş durumdayız.

Darwin Bu Konuda Ne Dedi?

150 yıl öncesine kadar insanoğlunun çoğu ( tüm dinsel inanışların neredeyse tamamı ) Tanrı’nın önce kâinatı, güneş ve gezegenleri yarattığını daha sonrada sırası ile bitkileri, hayvanları birer çift ve son olarak insandan birer çift yaratarak yeryüzüne yerleştirdiğine inanıyordu.

Darwin’in 1859 yılında çıkardığı “Türlerin Kökeni” ve 1871 yılında çıkardığı “İnsan Soyu” adlı kitaplarından sonra bu konularda özellikle batı dünyasında ciddi tartışmalar başlamıştır. Bu kitaplara inanılsın ya da inanılmasın şurası bir gerçektir ki, o da, ancak bu kitaplardan sonra bu meseleler konuşulmaya başlanmıştır. Bu kitapların en azından yararı bu olmuştur. Kitapların değerlendirmesine burada derinlemesine girecek değiliz. Ama Darwin’in bu iki kitabının ana teması hakkında bir iki cümle de etmekte fayda var. Bu kitaplarla Darwin, insan dâhil tüm türlerin ortak bir atadan geldiğini ( en eski tek hücreli canlıya dayandığını ) ve milyonlarca yıl devam eden bir evrimleşme süreci sonunda günümüzdeki görünümlerini kazandığını söylemektedir.

Sürekli değişen doğa şartlarına uyum sağlayan, besin kaynaklarının yarattığı yetersizlik neticesinde oluşan rekabetten hayatta kalmayı başarabilen türlerin varlıklarını devam ettirdiğini, ettiremeyenlerin ise doğal seleksiyon sonunda yaşamdan silindiğini söyleyen Darwin, iki kitabını da bu ana temel üzerine oturtmuştur.

İnsan Yaşamı Ne zaman Başladı?

Genel İslami inanış açısından elbette Darwin Teorisinde yer alan, ortak bir primat atadan insanın evrimleşerek bu günkü halini aldığı inanışı kabul edilmemektedir. Kimi İslam bilginleri, ilk iki insan olan Adem ve Havva’dan çoğalarak bu güne geldiğimize, kimi alimler ise dünyanın çeşitli bölgelerinde Adem ve Havvalar yaratılarak oluşan bir çoğalma sonucu insanlığın bu güne geldiği fikrini savunmaktadır.

Kimi İslam alimi ise, Darwin teorisindeki gibi meseleyi o ilk primata götürerek ama evrimin bir noktasında bu canlıya ruh üflenmesi sonucu insan denilen, düşünen, üreten, sentez yapabilen bir canlının oluştuğu ve ruh üflendikten sonra bu canlının insan olma özelliği taşıdığını savunmaktadır. Ruh üflenen, düşünen, yanlışı doğruyu ayırabilen bu canlıya sorumluluk bilincinin ancak o zaman verildiği de gene bu düşünceyi benimseyen alimlerce savunulmaktadır.

Aslına bakılırsa sorun, ilk canlının ortaya çıkışından ziyade insan denilen ırkın ortaya çıkışında yaşanmaktadır. Burada bir anlaşmazlık söz konusudur. İşin bu kısmı da bu yazımızın konusu değildir. Ama hangi düşünce savunulursa savunulsun, tüm bu aşamalarda ve daha ilk canlılığın başladığı noktaya Allahın yaratma kudreti konulduğunda evrim teorisinin İslamı yok sayan bir teori olmadığı çok açıktır. Aslında evrim teorisi İslam inancını da yıkan bir teori değildir.

Keza İslamın bu teoriye bir alternatifi söz konusu değildir. Çünkü İslamın işi bu değildir. Evrim teorisine bu kadar katı yaklaşmanın ya da bu kadar korkmanın bir manası yoktur. İslam inancına mensup her kişi, Allahın kudretinin her şeyi kapsadığını bilir ve her oluşumun onun ilahi gözetimi altında pekala olabileceğine inanır.

Tüm bu evreni yoktan var eden Allah, elbette bu dünyayı boş bırakacak değildi ve bir şekilde insan denilen canlı ortaya çıkacaktı. İnsan, ister evrim neticesinde bu güne gelmiş olsun veya birden ortaya çıkarılmış ve o yolla üreyip bugüne gelmiş olsun, sonuç olarak ortada bir yaratıcı iradesi vardır. Bu irade kabul edildikten sonra evrim teorisine sıcak bakmak insanı dinden çıkarmaz.

Ama bu teoriyi kabul etmemekte insanı bilimsellikten uzak tutmaz. İslami inanışta temel mesele, evrenin her noktasında ve yaşamın her aşamasında bir yaratıcı iradenin oluşudur ve tesadüflere yer olmayışıdır.


Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayımlanmayacak.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Kabul et